Silverpartner
Silverpartner

ApQ

Om vårt företag

Personalen på ApQ har en stor samlad erfarenhet av att utföra general- och totalentreprenader. Våra projekt är allt från bostäder, kontor, skolor,
sportanläggningar och affärslokaler.

Vi arbetar med både ny och ombyggnationer samt service, inget uppdrag är för litet eller för stort.

ApQ El Stockholm AB
Pipersväg 2B
170 73 Solna

Tel: 08-120 516 00
E-mail: bo.edenfall@apqel.se
Mobil 0701 68 56